Naše poslední realizace
Poslední realizace

FAQ bezpečnostní fólie

Bezpečnostní fólie

Je možno instalovat bezpečnostní fólie i během zimy ?

Ano, pokud se instalují na izolační dvojsklo nebo trojsklo. Jednoduché sklo přenáší vnější teplotu, a proto v tomto případě musí být během instalace a týden po ní teplota nad nulou.

Z jaké strany se bezpečnostní fólie instalují?

Bezpečnostní fólie se instalují pouze z vnitřní strany nebo z opačné strany než ze které hrozí vpád či proražení v případě instalace na skla v interiéru.

Jakým způsobem brání bezpečnostní fólie vniknutí pachatele?

Bezpečnostní fólie o síle 300 mikronů je po instalaci na sklo o síle 3, 4 a 6 mm brána jako certifikované bezpečnostní zasklení podle ČSN EN 356 plní bezpečnostní třídu P1A a P2A. Pokud dojde k pokusu o prolomení či proražení prohozením předmětu nebo ručním útokem za pomocí tyčí, kladiv apod., instalované sklo vždy praskne, ale nedojde k vysypání. Následný opakovaný útok vyvolává pouze prohnutí skla na opačnou stranu podle jeho velikosti o několik centimerů. Jednoduše díky bezpečnostní fólii drží sklo v jednom kuse a brání z vnější strany proříznutí nebo vytlačení celé plochy skla. Pouze dovoluje prorazit malý otvor ostrým a těžkým nástrojem jako je sekera či krumpáč. Pokud je budova s instalovanou bezpečnostní fólií v obytné oblasti, pachatele jistě odradí stupeň ochrany a nebude riskovat odhalení zapříčiněné nadměrným hlukem vzniklým při pokusu o proražení skla.

Mohu se dozvědět jakým způsobem se bezpečnostní fólie testují proti proražení?

Jistě, zde jsou odkazy na několik zajímavých videí přímo z vývojového střediska SunTek.

http://www.youtube.com/watch?v=PIj7fd4O-0g

http://www.youtube.com/watch?v=IcRYeA_JOxI

http://www.youtube.com/watch?v=Mc50QV1b7JI

Co bezpečnostní fólie a pojišťovny?

Instalaci bezpečnostních fólií nebo mříží pojišťovny při pojištění majetku přímo vyžadují. Musí být splněno vždy několik požadavků na zajištění oken (bezpečnostní skla, fólie, mříže), dveří (bezpečnostní zámky, dveře) a aktivní ochranu (alarmy). Veškeré třídy odolnosti k příslušným zajištěním, jsou odvislé od hodnoty pojištěného majetku. Bezpečnostní fólie na okna nebo mříže však musí být instalovány vždy!

Mohu si bezpečnostní fólie instalovat svépomocí?

Můžete, ovšem pouze pokud je chcete instalovat pro vlastní klid. V případě, že instalaci bezpečnostních fólií provádíte ve spojitosti s pojištěním objektu a majetku, je nutné objednat instalaci u profesionální firmy, která deklaruje řádně provedenou instalaci (má certifikát k instalacím bezpečnostních fólií) a vydává atest k dané fólii. Pokud by jste instalaci provedli sami, v případě pojistné události by likvidátor neuznal zabezpečení prosklených ploch. To by vedlo minimálně ke snížení plnění a v případě, že za vstup pachatele byla označena právě Vámi instalovaná skleněná plocha, plnění by bylo zamítnuto.

Jakým způsobem je třeba o bezpečnostní fólie pečovat?

O instalované bezpečnostní fólie není třeba pečovat. Pouze při pravidelném mytí oken se fólie nesmí mechanicky poškodit. Nejlépe okno houbičkou napěnit jarovou vodou a setřít stěrkou. Doleštění Clinem, Okenou a švédskou utěrkou či papírovým utěrákem.

Mohou se mezi fólií a sklem vyskytnout bublinky vzduchu či nečistoty?

Ne, pokud se instalační kapalina správně vytlačí, odejde i veškerý vzduch. Viditelné nečistoty se buďto nevyskytují vůbec nebo jen v minimální množství. Vše je závislé na typu rámu instalovaného skla a čistotě vzduchu v místě instalace. Jediným problém s množstvím prachu v lepů fólie je v případě instalace na stará kastlová okna, kde je sklo zakončeno kytem nebo barvou. Také v případě souběžných dokončovacích stavebních prací jako je broušení sádrokartonu a podobně může být výskyt nečistot vyšší. Toto jsou bohužel případy, které nedokážeme ovlivnit.

Jak dlouho vysychá instalační kapalina mezi sklem a bezpečnostní fólií?

Vysychání instalační kapaliny je závislé na okolní teplotě a velikosti instalované plochy. Bezpečnostní fólie jsou jediné, které díky své síle nevysychají skrze materiál, ale bokem od krajů. Takže čím větší je instalovaná plocha, tím déle trvá, než vysychání dojde až ke středu fólie. Pokud svítí slunce z venkovní strany a i z vnitřní je běžná pokojová teplota, pak fólie metr na metr vyschne cca za jeden až dva týdny. Pokud instalace probíhá v chladných měsících, tím odpadá vyhřívání z venkovní strany a je tak instalováno na studené sklo, pak při pokojové teplotě dochází k vyschnutí okna metr na metr za dva týdny až měsíc. V době před konečným vyschnutím lepu se zbylá kapalina slévá do koleček o velikosti mince. Tyto nejsou důvodem k obavám, nemusí se propichovat a zbavovat kapaliny, pouze se nechají doschnout.

Jaká je životnost instalované bezpečnostní fólie?

Než začnou degradovat hodnoty vlivem přímého slunečního záření tak minimální životnost podle výrobce je 10 let. Při použití v interiéru mimo přímý sluneční svit se životnost zvyšuje.

Je možné bezpečnostní fólie odstranit?

Ano, skla lze kdykoli uvést do původního stavu.

Kontakt

www.autofolie-bezpecnostni-folie.cz SunShield
Adresa: Rumiště 10,
60200 Brno
Telefon: 606 401 649
E-mail: sunshield@centrum.cz
IČ: 696 47 461
 
SunShield fólie na Firmy.cz